Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣΝΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006

 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο τότε πρόεδρος της ΕΠΟ, Βασίλης Γκαγκάτσης.

Από το πλούσιο αρχείο της εφημερίδας “Τίτλος των Σπορ”