Καλά Χριστούγεννα

με αγάπη Χριστού,
υγεία και αισιοδοξία!