Θα μπει και το 2018 τόσο... ένδοξα όσο έφυγε το 2017?