Α΄ΓΥΡΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ

ΑΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

 

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ

ΑΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ

 

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ – ΑΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ – ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ

 

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ

ΑΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ

 

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ – ΑΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ

 

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ – ΑΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ – ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ

 

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

ΑΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ

 

Β΄ΓΥΡΟΣ 

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ - ΑΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ - ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ

 

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ

ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

 

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ- ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ - ΑΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ

 

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ

 

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ

ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

 

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ - ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΑΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ