Α΄ΓΥΡΟΣ

 

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ – ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ

ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ – ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ

Α.Ο ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – Α.Ο ΚΑΝΔΗΛΑΣ

 

 

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ

Α.Ο ΚΑΝΔΗΛΑΣ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ – ΝΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ – Α.Ο ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ – ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ

 

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ – ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ – ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ

ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Α.Ο ΚΑΝΔΗΛΑΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ

 

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – Α.Ο ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ – ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ

ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ

ΔΑΦΝΗ Μ.ΧΩΡΑΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ

ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

 

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ – ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ

ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ – ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ

ΔΑΦΝΗ Μ.ΧΩΡΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ

ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ – ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ

ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΑΟ ΕΛΑΙOΦΥΤΟΥ – ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ

 

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ – ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ –ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ – ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ – ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ

ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ – ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

 

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ – ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ

ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ

ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ – ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ

 

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ – ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ – ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ

ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ – ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ – ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

 

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ – ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ

 

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ

ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ – ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ

ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ – ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ

 

Β΄ΓΥΡΟΣ

 

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ - ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ - ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ - Α.Ο ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ

Α.Ο ΚΑΝΔΗΛΑΣ - ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

 

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ - ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ - Α.Ο ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ - ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ

Α.Ο ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ

ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ

ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ - ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ - Α.Ο ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

 

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α.Ο ΚΑΝΔΗΛΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ - ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ

ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ - ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ - ΔΑΦΝΗ Μ.ΧΩΡΑΣ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ- ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ

ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ- ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ- ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ- ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ- ΔΑΦΝΗ Μ.ΧΩΡΑΣ

ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ

 

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ

ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ - ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ

ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ - ΑΟ ΕΛΑΙOΦΥΤΟΥ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ - ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

 

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ

ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ - ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ

ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ

ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ - ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ - ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ

ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ - ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ - ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ - ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

 

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ - ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ

ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ - ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ

ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ - ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ

ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ - ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ - ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ - ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ

 

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΔΑΦΝΗ Μ. ΧΩΡΑΣ - ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ - ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ

ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ - ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ