1ηΑγωνιστική - 02/10/16
ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΣΕΡΜΗΣΑΓΙΑΣ - ΣΑΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΓΣΧΑΡΙΛΑΟΣΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΑΠΣΑΣΠΙΣΞΑΝΘΗΣ
ΧΑΝΘ - ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΑΑΚΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΑΟΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΜΑΣΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ - ΑΣΕΥΡΩΠΗΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΠΣΑΙΑΣΕΥΟΣΜΟΥ - ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ

2ηΑγωνιστική - 09/10/16
ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ - ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΣΑΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΣΑΣΠΙΣΞΑΝΘΗΣ - ΓΣΕΡΜΗΣΑΓΙΑΣ
ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΓΣΧΑΡΙΛΑΟΣΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΟΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΧΑΝΘ
ΑΣΕΥΡΩΠΗΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΣΑΑΚΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ - ΜΑΣΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΠΣΑΙΑΣΕΥΟΣΜΟΥ

3ηΑγωνιστική - 16/10/16
ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΣΑΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΠΣΑΣΠΙΣΞΑΝΘΗΣ
ΓΣΕΡΜΗΣΑΓΙΑΣ - ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΣΧΑΡΙΛΑΟΣΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΑΟΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΧΑΝΘ - ΑΣΕΥΡΩΠΗΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΑΑΚΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ
ΜΑΣΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ - ΑΠΣΑΙΑΣΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ

4ηΑγωνιστική - 23/10/16
ΑΠΣΑΣΠΙΣΞΑΝΘΗΣ - ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΟΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΓΣΕΡΜΗΣΑΓΙΑΣ
ΑΣΕΥΡΩΠΗΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΓΣΧΑΡΙΛΑΟΣΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ - ΧΑΝΘ
ΑΠΣΑΙΑΣΕΥΟΣΜΟΥ - ΣΑΑΚΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΜΑΣΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ - ΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΑΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ

5ηΑγωνιστική - 30/10/16
ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΟΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΟΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΓΣΕΡΜΗΣΑΓΙΑΣ - ΑΣΕΥΡΩΠΗΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΣΧΑΡΙΛΑΟΣΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΚΣΓΕΦΥΡΑΣ
ΧΑΝΘ - ΑΠΣΑΙΑΣΕΥΟΣΜΟΥ
ΣΑΑΚΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΜΑΣΕΡΜΗΣΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΑΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΠΣΑΣΠΙΣΞΑΝΘΗΣ

6ηΑγωνιστική - 06/11/16
ΑΟΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΧΑΝΘ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

7η Αγωνιστική - 13/11/16
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΧΑΝΘ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

8η Αγωνιστική - 20/11/16
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΧΑΝΘ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

9η Αγωνιστική - 27/11/16
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΧΑΝΘ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

10η Αγωνιστική - 04/12/16
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΧΑΝΘ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

11η Αγωνιστική - 11/12/16
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΧΑΝΘ
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ

12η Αγωνιστική - 18/12/16
ΧΑΝΘ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

13η Αγωνιστική - 08/01/17
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΧΑΝΘ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

14η Αγωνιστική - 15/01/17
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΧΑΝΘ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ

15η Αγωνιστική - 22/01/17
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΧΑΝΘ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

16η Αγωνιστική - 29/01/17
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΧΑΝΘ

ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

17η Αγωνιστική - 05/02/17
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΧΑΝΘ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

18η Αγωνιστική - 12/02/17
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΧΑΝΘ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

19η Αγωνιστική - 19/02/17
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΧΑΝΘ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

20η Αγωνιστική - 25/02/17
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΧΑΝΘ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

21η Αγωνιστική - 05/03/17
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΧΑΝΘ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

22η Αγωνιστική - 12/03/17
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΧΑΝΘ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

23η Αγωνιστική - 19/03/17
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΧΑΝΘ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

24η Αγωνιστική - 26/03/17
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΧΑΝΘ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

25η Αγωνιστική - 02/04/17
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ - ΧΑΝΘ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

26η Αγωνιστική - 09/04/17
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΧΑΝΘ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

27η Αγωνιστική - 30/04/17
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΧΑΝΘ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ

28η Αγωνιστική - 07/05/17
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΧΑΝΘ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

29η Αγωνιστική - 14/05/17
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΧΑΝΘ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

30η Αγωνιστική - 21/05/17
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΧΑΝΘ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ