Ένας οσφυοκάμπτης και ξεπεσμένος μεγαλομέτοχος  «Γ» έγλειφε δέκα μέρες έναν τελειωμένο μεγαλομέτοχο «Β»  κι αυτός τον άφησε να κερδίσει το καινούριο παράρτημά του σαν ένδειξη καλού αφεντικού.

Είπατε τίποτα;;;;