Παρά την μακρόχρονη θητεία του Καραγεωργίου στο Ηράκλειο και την καταγωγή του Λεωνίδα Παπαδάκη από τα Χανιά, οι δυο τους έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά. Ήταν σε ένα σεμινάριο προπονητικής, όπου συνέπεσε να συμμετέχουν στην ίδια εργασία. Ο Καραγεωργίου στον τομέα της τακτικής και ο Παπαδάκης στη Φυσική Κατάσταση. Έκτοτε δεν είχαν καμία επαφή και ήταν φυσιολογικό, αφού κανείς τους δεν είναι δημοσιοσχετίστας. Μάλιστα ο Καραγεωργίου στο Ηράκλειο έχει τη φήμη του… αντιδημοσιογραφικού προπονητή.