Πληροφορούμαστε για... γκάζια από Κωστούλα και Μπελεβώνη προς τους παίκτες για τον αγώνα της Τρίπολης!!! Δίκιο εκατό τοις εκατό, έχουν.

Είπαμε, μέσα στο παιγνίδι είναι όλα... Το εμπεδώσαμε!!! Μα όχι και να... χτυπάς τις καμπάνες. Όλη η Ελλάδα το κουβεντιάζει!!!

Για ένα μέτωπο ζούμε στη κενωνία...