Από τον Ιδομενέα Εμπεσσού λάβαμε την παρακάτω ενημέρωση για τις διοικητικές εξελίξεις της ομάδας:

 

 

«Ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση του Αθλητικού μας Συλλόγου «ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ» από την οποία προέκυψαν και τα νέα όργανα Διοίκησης.
Έγινε απολογισμός πεπραγμένων της προηγούμενης διοίκησης  της προηγούμενης διοίκησης  καθώς και οικονομικός απολογισμός και ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.
Στα όργανα της ομάδας μας, Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή, εκλέχθηκαν και άτομα από γειτονικά χωριά.
Η συγκρότηση του νέου συμβουλίου και η κατανομή αξιωμάτων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2015 και ώρα 21:30 στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του συλλόγου».