Από την Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώθηκε ότι η μεταγραφική περίοδος για την αγωνιστική περίοδο 2020 - 2021 αρχίζει την Δευτέρα 3 Αυγούστου και θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση στην οποία θα αναφέρονται οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε είδους μεταβολών.

 

Πάντως έγινε ήδη γνωστό ότι στην αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστών θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται το ΑΜΚΑ του ποδοσφαιριστή καθώς και το e-mail του.