Πρόεδρος στον Απόλλωνα Δοκιμίου ανέλαβε ξανά ο Θανάσης Παπούτσης και η απόφαση του νέου ΔΣ ήταν να παραμείνει προπονητής ο Θόδωρος Λαυράνος (φωτο)  μετά την πολύ καλή πορεία της περιόδου 2015-2016.

 

Εγινε γενικότερα η κατανομή των αξιωμάτων του νέου ΔΣ, ως εξής:

Πρόεδρος: Παπούτσης Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος: Αγραφιώτης Αθανάσιος

Γεν.Γραμματέας: Κωσταράς Χρήστος

Ταμίας: Καζαντζής Σπυρίδων

Α' Γεν.Αρχηγός: Καρατσώρης Δημήτριος

Β' Γεν.Αρχηγός και ειδικός Γραμμάτεας: Μπαρμπαγιάννης Νικόλαος

Εφορος: Χορταριάς Βασίλειος

Υπ. Δημ. Σχέσεων και Ενημέρωσης: Βάσσης Δημήτριος

Μέλος: Νταλιάνης Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη: Τριαντάφυλλος Ανδρέας, Καπελλάκης Κων/νος και Δημητρίου Γρηγόριος