1η- 12η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ – ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ – ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 

2η - 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ

ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΥΥΗΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ Α. ΘΩΜΑ

ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

3η - 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ – ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ – ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

 

4η - 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ

ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ – ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ

 

 

5η- 16η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ – ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ

ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

 

 

6η- 17η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣ/ΓΙΟΥ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ

ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ – ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ

 

 

7η - 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ – ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ – ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ

ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

 

8η - 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ – ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ

 

 

9η - 2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ – ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ

ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ – ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 

 

10η - 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΓΡΙΚΑΡΔΟΣ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΑΘΚΛ. ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ

 

 

11η -22η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΙΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ – ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ

ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ