Η ανακοίνωση του ΟΠΑΠ:

Ο ΟΠΑΠ, για ακόμη μία φορά, στέκεται αρωγός του ελληνικού ποδοσφαίρου και ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Υποστήριξης τοπικών ερασιτεχνικών σωματείων ποδοσφαίρου σε όλη την Ελλάδα, αναγνωρίζοντας την κρίσιμη και δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Το πρόγραμμα στηρίζει έμπρακτα περισσότερα από 3.000 τοπικά σωματεία, τα οποία είναι το κύτταρο του ποδοσφαίρου στη χώρα και αποτελούν μέλη των 53 Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων.

 

Στην κατεύθυνση βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των συνθηκών διεξαγωγής των αθλητικών δραστηριοτήτων, η εταιρεία μας απευθύνεται στα ερασιτεχνικά σωματεία, καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες τους σε αθλητικό και ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό και παρέχει ασφαλιστική κάλυψη των παικτών, κατά τη διάρκεια της προπόνησης και των αγώνων, μέχρι το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €).

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενταχθεί η Ένωσή σας στο πρόγραμμα, παρακαλούμε όπως αποστείλετε ταχυδρομικά μέχρι τις 15 Ιουλίου 2016, στη νέα διεύθυνση της ΟΠΑΠ Α.Ε., Λ. Αθηνών 112, Τ.Κ.104 42, Αθήνα και υπ’ όψιν: κ. Μπασδέκη, Επικεφαλής Τμήματος Χορηγιών, τα εξής έγγραφα:

 

Υπεύθυνη δήλωση (α) από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και (β) από όσους έχουν αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους αρμοδιότητα ή έργο σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση της Ένωσης ή συμμετέχουν σε επιτροπές ή σε άλλα νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί κάθε είδους αρμοδιότητα ή έργο σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση της Ένωσης, με την οποία θα δηλώνονται επί λέξει τα ακόλουθα:

«Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου τα παρακάτω κωλύματα:

 

α) αμετάκλητη καταδίκη για οποιοδήποτε κακούργημα,

 

β) αμετάκλητη καταδίκη για πλημμέλημα που τελέστηκε από δόλο, σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6)μηνών,

 

γ) άσκηση ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε κακούργημα, μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση,

 

δ) στέρηση με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση των πολιτικών του δικαιωμάτων, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση,

 

ε) τιμωρία κατά τις διατάξεις του αθλητικού νόμου (ν. 2725/1999, όπως ισχύει), και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.»

 

Δεν αίρουν το κώλυμα η αποκατάσταση, η χάρη, η άρση των συνεπειών της καταδίκης και η αναστολή εκτέλεσης της ποινής, έστω και αν πέρασε ο χρόνος της αναστολής, ούτε και η παραγραφή της ποινής που έχει επιβληθεί με την καταδικαστική απόφαση.