Όποιος έχει σύνδρομο στέρησης με τον Χάβο.... υπάρχει η λύση!!!!

Διακριτική, οικονομική και τύφλα να έχουν τα VIP!!!