Αυτόν να είχαμε στη Μυτιλήνη κάτι θα δείχναμε επιθετικά που ήταν όλοι… ματιασμένοι!!!